0938.189.222

RSS Facebook
Xin chờ trong giây lát...
Quá tải trường lớp vì đâu?

Năm học 2018 - 2019, số học sinh bước vào lớp 1 sẽ tăng thêm khoảng 20.000 em so với năm học trước, vào lớp 6 tăng khoảng 11.000 em và vào lớp 10 tăng thêm tới 24.000 em. Với mức tăng này tình trạng quá tải trường lớp đối với học sinh đầu cấp năm nay sẽ nghiêm trọng hơn các năm trước.

Nguồn VOVTV