0938.189.222

RSS Facebook

Đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn quy định được không?

Người lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đúng mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt.

Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Gần đây, do hoàn cảnh khó khăn, tôi dự định thỏa thuận với công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức hiện đóng. Xin hỏi tôi có thể thực hiện việc thỏa thuận này không?

Phạm Hằng

dong bao hiem xa hoi thap hon quy dinh duoc khong
Ảnh minh họa.

Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người lao động như sau: Người lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

Khoản 19 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP cho phép:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định.

- Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định: Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, người lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đúng mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

dong bao hiem xa hoi thap hon quy dinh duoc khong Những việc cần làm sau khi nghỉ việc để có thể nhận tiền BHXH

Trong trường hợp đặc biệt thì chậm nhất là 30 ngày, doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả ...

dong bao hiem xa hoi thap hon quy dinh duoc khong Phải làm gì khi bị mất sổ Bảo hiểm xã hội?

Tôi bị thất lạc sổ Bảo hiểm xã hội trong quá trình chuyển nhà. Vậy tôi có được cấp lại sổ mới không? Thủ tục ...

dong bao hiem xa hoi thap hon quy dinh duoc khong Con nhỏ bị ốm, bố mẹ được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?

Trường hợp người lao động tham gia đóng BHXH thì sẽ được hưởng chế độ khi con đau ốm.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn.

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại đây!

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý