0938.189.222

RSS Facebook

Bị tù giam có được hưởng lương hưu?

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bỏ quy định đang chấp hành hình phạt tù là một trong những trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu.

Lao động nữ đóng BHXH bắt buộc được 24 năm, bị đi tù từ tháng 6/2005-4/2018. Tháng 1/2016 lao động này đủ điều kiện nghỉ hưu, theo Luật BHXH năm 2014 thì được phép đề nghị giải quyết chế độ hưu trí. Vậy thời điểm nghỉ hưu của lao động này bắt đầu từ tháng 1/2016 hay tháng 5/2018 khi đã ra tù?

Đỗ Trung

bi tu giam co duoc huong luong huu
Ảnh minh họa.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 trước đây, theo quy định tại Điều 62 về tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng:

“Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; Xuất cảnh trái phép; Bị Toà án tuyên bố là mất tích”…

Tuy nhiên, năm ngày 1/1/2016 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực đã có quy định khác với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật“.

Theo đó, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bỏ quy định đang chấp hành hình phạt tù là một trong những trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu.

Do đó, những người đang chấp hành hình phạt tù giam nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được ủy quyền cho người khác làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu.

Bạn hãy liên hệ các cơ quan bảo hiểm xã hội để có hướng dẫn cụ thể.

bi tu giam co duoc huong luong huu Công thức để tính lương hưu sẽ được hưởng ngay từ bây giờ

Mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động tối đa là 75% mức bình quân lương tháng đóng BHXH.

bi tu giam co duoc huong luong huu Tăng lương 2019: Đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ

Hội đồng tiền lương Quốc gia vừa khuyến nghị phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019.

bi tu giam co duoc huong luong huu Cách đóng BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Đa phần người lao động đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện để ...

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn.

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại đây!

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý